Analiza economico - financiară

Analiza situaţiei economice

Obiectivul – analiza situaţiei economice şi financiare prin prisma corectitudinii reflectării operaţiunilor economice în contabilitate şi situațiile financiare:

 • analiza economico – financiară a activităţii;
 • analiza corectitudinii reflectării operaţiunilor economice în evidenţa contabilă;
 • analiza corespunderii modului de ţinere a evidenţei contabile cu normele legale;

 

Organizarea procesului şi efectuarea inventarierii

Organizarea procesului de efectuare a inventarierii patrimoniului companiei. Asistenţă în efectuarea procesului, documentarea rezultatelor. Asistenţă la identificarea bunurilor care nu pot fi utilizate, creanţele vechi neîncasate şi propunerea măsurilor de preîntâmpinare sau limitare a pagubelor, pentru creşterea eficienţei şi întărirea disciplinei decontărilor.

 

Organizarea sistemului de circulaţie a documentelor

Obiectivul – asigurarea plenitudinii şi integrităţii documentelor tuturor business- proceselor, minimizarea cheltuielilor de timp la circulaţia documentelor, diminuarea numărului de documente utilizate şi ridicarea calităţii acestora. Organizarea circulaţiei documentelor înseamnă:

 • elaborarea formularelor de documente primare şi de raportare, diferite de cele tipizate;
 • structurarea logisticii circulaţiei documentelor în cadrul companiei şi cu clienţii ei;
 • elaborarea regulamentelor instructive şi cerinţelor de completare a documentelor;
 • determinarea mecanismelor acceptării documentelor spre evidenţă;
 • elaborarea regulamentelor de prelucrare a documentelor şi ordinea de păstrare a acestora;
 • instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul companiei;

 

Elaborarea proiectelor de acte instructive interne
 • elaborarea politicilor contabile;
 • elaborarea de proceduri şi norme interne privind desfăşurarea activităţii de bază şi a activităţilor conexe;
 • analiza şi organizarea fluxului informaţional (comunicarea între departamente, subdiviziuni).
Pentru mai multe informaţii: