Servicii de contabilitate

Apelând la servicii de contabilitate externalizate evitaţi complicaţiile încheierii unui contract individual de muncă. Colaborarea cu compania noastră vă va asigura:

  • cu servicii calitative şi profesioniste, beneficiind de experienţa acumulată în relaţiile cu alţi clienţi ai companiei;
  • garantarea acordării unui serviciu continuu, fiind acoperiţi de răspundere contractuală;
  • reducerea costurilor salariale şi a impozitelor pe care acestea le presupun, precum şi eliminarea riscului de a depinde de angajaţi concreţi.

 

Consistenţa acestor avantaje se vor reflecta asupra timpului pe care îl aveţi la dispoziţie pentru a vă concentra întreaga atenţie asupra afacerii Dvs., lăsând în grija specialiştilor companiei noastre tot ce înseamnă evidenţă contabilă.

 

Dat fiind specificul fiecărui agent economic, obişnuim să stabilim varianta optimă de colaborare şi implicit onorariile serviciilor prestate în funcţie de volumul lunar al documentelor contabile ce vor fi prelucrate, numărul angajaţilor şi cifra de afaceri.

 

Organizarea şi ţinerea evidenţei contabile, cu întocmirea situațiilor financiare şi rapoartelor fiscale

Organizarea evidenţei contabile constă în elaborarea unei politici durabile de evidenţă, alegerea formei potrivite de evidenţă, elaborarea planului de conturi de lucru.
Ţinerea evidenţei contabile constă în asumarea de către noi a responsabilităţii de reflectare în conturile contabile a faptelor economice şi întocmirea rapoartelor financiare necesare, precum şi:

  • întocmirea şi depunerea rapoartelor fiscale;
  • ţinerea registrului de evidenţă a mijloacelor fixe în scopuri fiscale;
  • verificarea fişei contului personal ţinută de serviciul fiscal şi întocmirea actelor de verificare a decontărilor cu bugetul;
  • asistenţă la automatizarea evidenţei contabile;

 

Verificarea lunară a contabilităţii

Serviciul constă în deplasarea la sediul clientului o dată sau de două ori pe lună cu scopul:

  • de a verifica corectitudinea întocmirii şi înregistrării în sistemul de evidenţă a documentelor primare, rapoartelor fiscale şi financiare;
  • de a întocmi situaţiile privind înregistrările contabile şi plăţile impozitelor şi taxelor;

 

Întocmirea situațiilor financiare şi rapoartelor fiscale

Este un serviciu îndreptat spre întocmirea situațiilor financiare şi rapoartelor fiscale o singură dată sau permanent. Serviciile se prestează atât în limitele contractului de ţinere a evidenţei contabile cu acţiune permanentă, cât şi în baza unui contract separat.

 

Restabilirea evidenţei contabile
Pentru mai multe informaţii: