Audit intern

Oferirea spectrului de servicii caracteristic auditului intern:
  • expertiza activităţii companiei;
  • examinarea, evaluarea şi monitorizarea adecvării şi eficienţei sistemelor contabil şi de control intern;
  • oferirea recomandărilor de perfecţionare ale sistemelor contabil şi de control intern;
  • analiza economicităţii, eficacităţii şi eficienţei activităţii companiei;
  • verificarea respectării cerinţelor actelor legislative şi normative, precum şi a politicilor şi procedurilor stabilite de conducerea companiei;
  • verificarea metodelor de identificare, măsurare, clasificare şi reflectare a informaţiei
    financiare;
  • testarea detaliată a tranzacţiilor, soldurilor conturilor şi procedurilor interne.

 

Asistenţă la organizarea activităţii subdiviziunii de audit intern în cadrul companiei.
Pentru mai multe informaţii: