Auditul situațiilor financiare

Servicii de audit al situațiilor financiare.

 

Auditul situaţiilor financiare individuale sau al situaţiilor financiare consolidate constă în examinarea acestor rapoarte în mod profesionist şi exprimarea unei opinii de audit cu privire la măsura în care situaţiile financiare auditate sunt întocmite din toate punctele de vedere semnificative conform cadrului general de raportare financiară


„ALTIMEEA” SRL
prestează servicii privind:
  • auditul situațiilor financiare;
  • auditul participanților profesioniști la piața asigurărilor;
  • auditul instituțiilor financiare.

ALTIMEEA” SRL  este înregistrată în Registrul public al entităților de audit din Republica Moldova cu nr.190219. Pentru obținerea unui extras din Registrul puteți accesa linkul următor: 

http://cspa.md/extrasul-din-registrul-public-al-entitatilor-de-audit?field_num_rul_individual_al_enti_value=&title=altimeea&field_numele_prenumele_si_nr_value=

Pentru mai multe informaţii: