Servicii de cenzor

Compania noastră furnizează servicii de cenzor pentru toate întreprinderile, care au necesitatea acestor servicii în virtutea prevederilor legale.

 

Graţie experienţei profesionale dobândite de-a lungul anilor vom oferi acţionarilor/proprietarilor o asigurare rezonabilă asupra situaţiei economico financiare a societăţii, conform exigenţelor legislaţiei în vigoare în sensul:

  • aprecierii plenitudinii şi autenticităţii datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile şi dările de seamă ale societăţii;
  • aprecierii conformităţii ţinerii evidenţei contabile şi întocmirii rapoartelor necesare cu cerinţele legislaţiei;
  • informării despre fapte de încălcare a cerinţelor legislaţiei, statutului şi regulamentelor societăţii de către persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii, precum şi despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
  • prezentării recomandărilor pe marginea rezultatelor controlului comisiei de cenzori.
Pentru mai multe informaţii: